නාද අත්වැල

 පු/ කොට්ටුකච්චිය මහා විද්‍යාලයීය සෞන්දර්ය අංශයේ සංගීත භාණ්ඩ අලුත්වැඩියා  කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය, “නාද අත්වැල” මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයීය ලියෝ සමාජයේ තවත් එක් සමාජ මෙහෙවරක් ලෙස දියත් කරන ලදී.

2023 දෙසැම්බර් මස 18 වන දින එම විද්‍යාලයේ සෞන්දර්‍ය අංශයට නව ගොඩනැගිල්ලක් විවෘත කිරීමේ උත්සවයක් පැවති අතර එහිදී ලියෝ අප හට උණුසුම් පිළිගැනීමක් ලැබුණු අතර අප විසින්, අලුත්වැඩියා  කරන ලද සංගීත භාණ්ඩ විද්‍යාලය වෙත භාරදීම සිදු විය. මේ සඳහා විද්‍යාලයේ විදුහල්පති ඇතුලු ගුරු මඩුල්ල ද සිසු සිසුවියන් මෙන්ම ආදී ශිෂ්‍යයන්ද සහභාගි විය.


විද්‍යාලයීය ආදී ශිෂ්‍ය සංගමය විසින් අපගේ මෙම ව්‍යාපෘතියේ සාර්ථකත්වය පිළිබඳ ඇගයීමට ලක් කළ අතර ඉදිරි කටයුතු සඳහා සුභාශිංසන එකතු කරන ලදී.

  

DEN OF KINGS - Phase II

 Leo Club of University of Moratuwa conducted the project  "Den of Kings - Phase II" on 6th of December via Zoom for the enthusiastic school children. This event transformed into a chess workshop expertly guided by Mr. Sanjaya Chandrarathne, a renowned Chess Instructor and National Arbiter.

The response from the school children was overwhelmingly positive expressing gratitude for the invaluable insight gained during the workshop. Many remarked on the opportunity's greatness, highlighting its impact on their understanding of chess.

Mr. Sanjaya Chandrarathne, the Chess instructor expressed his willingness to contribute further by sharing a PDF with the students. This gift aims to encourage them to continue learning and practicing chess beyond the workshop.

The project "Den of Kings - Phase II" was not merely a project, it was a successful expedition that empowered school children with a newfound skill marking a memorable chapter in their learning journey.

                    

Hoop, It Sharks- Empower Girls through Basketball

 Leo Club of University of Moratuwa was able to successfully launch another exciting project. Hoop, It Sharks, a basketball workshop designed exclusively for girls.  This is done with the collaboration of University of Moratuwa Women's basketball team. The main objective of this project is to increase the girl’s participation in basketball. 


 This event was held on 6
th of November from 6.00 p.m. onwards at the New Gymnasium in University of Moratuwa. During this project, the participants were able to get a fundamental knowledge about skills and techniques to gain in basketball. They were also able to engage in thrilling, fun games on the court. These fun games are specially designed to build team spirit and promote physical fitness among the girls. To ensure the participants remained refreshed and energized, delightful snacks and refreshments were provided throughout the workshop. 
The active involvement of the UOM Women's Basketball Team further elevated the event to extraordinary heights. This well-organized and engaging session reflects Leo Club of the University of Moratuwa's commitment to promoting the love of basketball and healthy competition among girls.
Leap 23/24

 Leap is not about being the best. It is about making everyone else best.

In an exciting achievement, the Leo Club of the University of Moratuwa successfully conducted an exceptional leadership camp at Weragama Vidyalaya, Wadduwa. This two-day event, held on October 21st and 22nd, welcomed the participation of around 150 students.

The first day kicked off with a warm introduction and motivational speech by the UOM Leo President and the principal of Weragama Vidyalaya. Students were grouped together to partake in engaging activities, carefully designed to enhance leadership skills. The enthusiasm displayed by all participants was truly remarkable.


As the sun set on the first day, the atmosphere was lit up with a campfire, followed by games, songs, and dance. It was a joyous and memorable experience for everyone involved.

The second day commenced with an energetic morning PT session, followed by an entertaining treasure hunting game. Later, a delightful cookery show took place, with student groups showcasing their noodle-making skills. The day concluded with the recognition of outstanding group game winners and the distribution of certificates to all participants.

The success of this leadership program was evident in the happiness expressed by the principal, teachers, and students of Weragama Vidyalaya. As with all projects undertaken by UOM Leos, the camp not only benefited its participants but also contributed positively to the community, reinforcing the club's commitment to making a difference.කැකුළු පොඩිත්තෝ

        මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයීය ලියෝ සමාජය විසින් සංවිධානය කළ කැකුළු පොඩිත්තෝ ළමා දින අදින වැඩසටහන ඔක්තෝබර් මස පළමුදින දඹාන පරිශ්‍රයේදී ඉතා සාර්ථක අයුරින් පැවැත්විය. මෙහිදී මහියංගණයේ ආදිවාසි දරුවන් සඳහා පොත් පත් ලිපි ද්‍රව්‍ය ලබාදීම සහ දරුවන් සමඟ විනෝදජනක කාලයක් ගත කිරීම අපගේ අරමුණ විය.


     මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ප්‍රාථමික ශ්‍රේණියේ දරුවන් තිස් පස් දෙනෙක් සහ දඹාන ප්‍රදේශවාසීන් කිහිප දෙනෙක්ද සහභාගි විය. දීර්ඝ ගමනකින් පසු දඹානට ළඟාවූ ලියෝ වරුන් ඉතා උනන්දුවෙන් සහ උද්යෝගයෙන් මෙම වැඩසටහනට මුල පිරුවෝ . මෙසේ ආරම්භ වූ මෙම වැඩසටහනේදි දරුවන් සමග විවිධ විනෝද ක්‍රීඩා වල නිරත වීමට ඔවුන්ට තෑගිබෝග, පොත් පත්, කැවිලි වර්ග ලබාදීමට අපට හැකි විය.


    පුංචි පොඩිත්තන්ගේ සිනහා මැද ගෙවුණු මෙම දවස ලියෝවරුන්ට විශේෂ අත්දැකීමක් එක් කිරීමට හැකි විය. මෙම දවස අවසාන වූයේ ආදිවාසීන්ගේ සාම්ප්‍රදායික කිරි කොරහ නර්තනය අත්දැකීමෙන් සහ ඌරුවරිගේ වන්නිලා ඇත්තන්ගේ හරබර කතාවකිනි

මෙම ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා අපිට විශේෂයෙන් මැලිබන් සහ  ඇට්ලස් ආයතනය අනුග්‍රහ දැක්විය.දඹානේ කැකුළු කැකුළියන්ට නොවෙනස්වන මතක ගොන්නක් රැගෙන යන්න අපට කැකුළු පොඩිත්තෝ ව්‍යාපෘතිය හරහා හැකි විය .