රෝපණ නැකත

හිරු මුල්වුණු නැකැත් බැඳුනු හෙළයේ මහා මංගල්‍යයට අපිටත් කලියෙන් ලක ලැහැස්ති වෙන්නෙ ගහකොළ සතා සීපාවො. දුර ඈතක ඇහෙන කොහාගෙ සද්දෙත් එක්ක යන්තමට රත් එරබදු හිනැහෙද්දි ගම්මානෙ පැල්කොට අවුරුදු කුමාරයාව පිළිගන්නට ලැහැස්ති වෙන්නෙ හරිම උද්‍යෝගයෙන්. ඵල බරට නැමුනු ගහකොල, සුපසන් අහස පවා මේ අසිරිමත් මංගල්‍යයට එක් කරන්නෙ මහත් ආශිර්වාදයක්. හෙළ සිරිතට මුල් තැන දෙමින් ලක්වැසි සෑම නිවසකම පාහේ මෙසේ චාරිත්‍ර විධි ඉෂ්ට සිද්ධ වෙද්දී මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලීය ලියෝ සමාජය අලුත් අවුරුද්දෙ මූලික චාරිත්‍ර අතර, මඟහැරෙනසුලු චාරිත්‍ර අලුත් විදිහකට සමාජගත කරන්නට ගත් තවත් එක් උත්සාහයක් ලෙසට "රෝපණ නැකත" වැඩසටහන පටන් ගන්නෙ 2006 අවුරුද්දෙ.

මෙදා අවුරුද්දෙ රුක් රෝපණ නැකත යෙදී තිබුනෙ අප්‍රේල් 15 වෙනිදා. ඒ අනුව කල යුතු වූයේ මෙවරත් අප්‍රේල් 14 ,15 දෙදින තුළ වැඩ අල්ලන නැකතට පැලයක් සිටුවා එහි ඡායාරූපයක් UoM Leos නිල ෆේස්බුක් පිටුවේ පල කිරීමයි. ඒ අනුව දෙදින පුරාම ලියෝවරු මෙන්ම ලක්වාසීන් රැසකගේ උද්‍යෝගිමත් දායකත්වය මේ වෙනුවෙන් ලැබුණ බව කිව යුතුමය.

මිනිසා වෙනුවෙන්ම සේවය කොට මිනිසා නිසාම මියැදෙන සොබාදහමට සැබවින් ම අපි කෘතවේදී විය යුතුය. අවුරුද්දට සොබාදහමේ සිද්ධ වෙන පෙරළියේ අසිරිය විඳින්නට මතු පරපුරටත් අවස්ථාවක් දිය යුතුම ය. එහෙයින් හරිත ලොවක් අරමුණු කරගත් "රෝපණ නැකත" මෙදා අවුරුද්දෙත් රටපුරාම වැඩ ඇල්ලුණු යොවුන් දෑත් රැසකින් තුරු හදවත් විශාල සංඛ්‍යාවකට ජීවය දෙමින් ඉතා සාර්ථකව නිමා වුණු බව කිව හැකිය.

LEO Ape Awurudu

The dawn of month April fills the hearts of Sinhalese as well as Tamil people with prosperity, happiness and satisfaction, because it concludes the harvest season. The transition of the Sun from the House of Pisces to the House of Aries indicates the beginning of a New Year according to Sinhalese culture. Festive mood with various sweetmeats, auspicious times, various rituals enhance the enthusiasm in minds.

To experience this precious ceremonial function with its rituals and cultural games, Leo Club of University of Moratuwa conducted an outstanding Awurudu function at the University Lagaan premises, on 6 th April 2019 from 9.00 in the morning with the participation of Leos, prospects and past Leos. An attractive village house with the owners of it; Gama Mahatthaya and his beloved wife added an extra beauty to the program. Wife of Gama Mahatthaya, the lady in the house lit the hearth and cooked a pot of milk rice signifying prosperity. All the participants got the chance of tasting this milk rice and other sweets specially made with deliciousness. After the rituals, the Awurudu games commenced.

It was heart touching to see all the members playing together without concerning about any other factors but only the brotherhood. The most fascinating item in the function was the pillory and most of the members were given the opportunity to obtain an experience with the pillory and some situations are unforgettable. Bridging friendship together traditional games and joyous activities were the theme of the day. At the end of this blissful event, all the winners were given delectable gifts, which were opened just after the distribution. All the participants, whether winners or the defeated, got an equal opportunity of tasting the distributed sweets. The donation of past Leos of the club to appreciate the President Leo Kasun Ramanayaka was a special moment. All the participants were thrilled and built an everlasting bond succeeding the purpose of the event.

Green Waves

Mostly, the beauty in Sri Lanka lies in the coastal area and the surrounding ocean. Though, we are fortunate to have such an attractive environment around us, unfortunately, the pollution of Sri Lanka’s ocean has been increased in the last few years. This non-degradable waste and poisonous chemical addition to the ocean maximize the marine pollution, resulting some marine species to be categorized as endangered, while threatening the whole life in the ocean. The most recent incident that hit us greatly as a result of this is, during the end of this March, it was announced that the Great Barrier Coral Reef in Australia is now completely dead due to human activities.

As a responsible group of volunteers who dedicate their precious time towards the betterment of the society, the Leos and prospects of Leo club of University of Moratuwa has kept a giant pace, a beach cleaning program known as Green Waves with the aim of protecting coastal region, on 31 st March 2019. The target area was the coastal area from Rathmalana to Angulana. Green Waves was not only a program to clean the coastal area, it also enhanced the commitment and the unity among the Leos and prospects of the Club.

As many members of the club participated in the Leap project at Anuradhapura, the rest shared the responsibility of achieving the purpose of Green Waves indicating the leadership qualities through example. All the plastic wastages, polyethene and garbage that were disposed to the coast were carefully collected and disposed properly. There, the members participated in the project worked with the utmost ambition of enhancing the quality of our coasts. Finally, the project concluded with a great success, inheriting a clean and tidy coast to the nature again.

Leap 4

Running in a straight line is easier. But, it is difficult to run, if there are hurdles along the road. So, if we want to run, we’ll need to leap above them. It is the same when it comes to our lives. It is easier to
survive if there are no any challenges. But, we have to be ready to face challenges with our best effort, since our life is not a straight line, rather a path with lot of hurdles. As UoM Leos, LEAP is the stage that we built to make our country’s school children ready to face those challenges.

LEAP phase 4 was held at President’s College, Anuradhapura on 30 th and 31 st of March with a great success. Many leadership activities were done throughout the first day to improve leadership, quick thinking, creativity, time management skills and many other qualities among them. All of the students participated in those events with great energy and enthusiasm. At the end of the first day, there was a camp fire event that everyone was exited to enjoy. During the camp fire, dramatic skills of the students were shown and they were absolutely brilliant.

In the 2 nd day morning, a PT session was held and many PT activities were done in order to make them ready to face their next challenge. There, for the first time in a LEAP, a treasure hunt was done. It was done mainly to improve the students’ group working skills and quick decision making skills.
During these two days, a lot of memories were added to UoM Leo’s diary and the project marked its
completion as another successful milestone.

HEAL ALL


First Aid knowledge is invaluable for all of us, as individuals and as well as a community. It enables us to assist people in place of an accident or an emergency, until help arrives. First Aid skills may needed be applied at home, at the workplace or in public locations in a time we are totally not expecting.

Therefore, the more First Aid certified people there are in a community, the safer that community
becomes. As we are gathered through Leo Club of University of Moratuwa, to serve the community, we all have a responsibility to keep people aware of various such situations and how to react on them. That’s why, UoM Leos organized Heal All, emergency first aid workshop, to give practical knowledge and experience in first aid and about how to response in emergency situations.

The project was held on 20 th March 2019 at University of Moratuwa Old Gym premises. It was scheduled to begin at 8.30 a.m. in the morning and it was held throughout the day. This program was conducted by three brothers from Richmond College Past First Aid Association. Nearly 70 students from University of Moratuwa and Sri Lanka Technical College participated in this project and made the day a success.