රෝපණ නැකත

හිරු මුල්වුණු නැකැත් බැඳුනු හෙළයේ මහා මංගල්‍යයට අපිටත් කලියෙන් ලක ලැහැස්ති වෙන්නෙ ගහකොළ සතා සීපාවො. දුර ඈතක ඇහෙන කොහාගෙ සද්දෙත් එක්ක යන්තමට රත් එරබදු හිනැහෙද්දි ගම්මානෙ පැල්කොට අවුරුදු කුමාරයාව පිළිගන්නට ලැහැස්ති වෙන්නෙ හරිම උද්‍යෝගයෙන්. ඵල බරට නැමුනු ගහකොල, සුපසන් අහස පවා මේ අසිරිමත් මංගල්‍යයට එක් කරන්නෙ මහත් ආශිර්වාදයක්. හෙළ සිරිතට මුල් තැන දෙමින් ලක්වැසි සෑම නිවසකම පාහේ මෙසේ චාරිත්‍ර විධි ඉෂ්ට සිද්ධ වෙද්දී මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලීය ලියෝ සමාජය අලුත් අවුරුද්දෙ මූලික චාරිත්‍ර අතර, මඟහැරෙනසුලු චාරිත්‍ර අලුත් විදිහකට සමාජගත කරන්නට ගත් තවත් එක් උත්සාහයක් ලෙසට "රෝපණ නැකත" වැඩසටහන පටන් ගන්නෙ 2006 අවුරුද්දෙ.

මෙදා අවුරුද්දෙ රුක් රෝපණ නැකත යෙදී තිබුනෙ අප්‍රේල් 15 වෙනිදා. ඒ අනුව කල යුතු වූයේ මෙවරත් අප්‍රේල් 14 ,15 දෙදින තුළ වැඩ අල්ලන නැකතට පැලයක් සිටුවා එහි ඡායාරූපයක් UoM Leos නිල ෆේස්බුක් පිටුවේ පල කිරීමයි. ඒ අනුව දෙදින පුරාම ලියෝවරු මෙන්ම ලක්වාසීන් රැසකගේ උද්‍යෝගිමත් දායකත්වය මේ වෙනුවෙන් ලැබුණ බව කිව යුතුමය.

මිනිසා වෙනුවෙන්ම සේවය කොට මිනිසා නිසාම මියැදෙන සොබාදහමට සැබවින් ම අපි කෘතවේදී විය යුතුය. අවුරුද්දට සොබාදහමේ සිද්ධ වෙන පෙරළියේ අසිරිය විඳින්නට මතු පරපුරටත් අවස්ථාවක් දිය යුතුම ය. එහෙයින් හරිත ලොවක් අරමුණු කරගත් "රෝපණ නැකත" මෙදා අවුරුද්දෙත් රටපුරාම වැඩ ඇල්ලුණු යොවුන් දෑත් රැසකින් තුරු හදවත් විශාල සංඛ්‍යාවකට ජීවය දෙමින් ඉතා සාර්ථකව නිමා වුණු බව කිව හැකිය.

LEO Ape Awurudu

The dawn of month April fills the hearts of Sinhalese as well as Tamil people with prosperity, happiness and satisfaction, because it concludes the harvest season. The transition of the Sun from the House of Pisces to the House of Aries indicates the beginning of a New Year according to Sinhalese culture. Festive mood with various sweetmeats, auspicious times, various rituals enhance the enthusiasm in minds.

To experience this precious ceremonial function with its rituals and cultural games, Leo Club of University of Moratuwa conducted an outstanding Awurudu function at the University Lagaan premises, on 6 th April 2019 from 9.00 in the morning with the participation of Leos, prospects and past Leos. An attractive village house with the owners of it; Gama Mahatthaya and his beloved wife added an extra beauty to the program. Wife of Gama Mahatthaya, the lady in the house lit the hearth and cooked a pot of milk rice signifying prosperity. All the participants got the chance of tasting this milk rice and other sweets specially made with deliciousness. After the rituals, the Awurudu games commenced.

It was heart touching to see all the members playing together without concerning about any other factors but only the brotherhood. The most fascinating item in the function was the pillory and most of the members were given the opportunity to obtain an experience with the pillory and some situations are unforgettable. Bridging friendship together traditional games and joyous activities were the theme of the day. At the end of this blissful event, all the winners were given delectable gifts, which were opened just after the distribution. All the participants, whether winners or the defeated, got an equal opportunity of tasting the distributed sweets. The donation of past Leos of the club to appreciate the President Leo Kasun Ramanayaka was a special moment. All the participants were thrilled and built an everlasting bond succeeding the purpose of the event.

Green Waves

Mostly, the beauty in Sri Lanka lies in the coastal area and the surrounding ocean. Though, we are fortunate to have such an attractive environment around us, unfortunately, the pollution of Sri Lanka’s ocean has been increased in the last few years. This non-degradable waste and poisonous chemical addition to the ocean maximize the marine pollution, resulting some marine species to be categorized as endangered, while threatening the whole life in the ocean. The most recent incident that hit us greatly as a result of this is, during the end of this March, it was announced that the Great Barrier Coral Reef in Australia is now completely dead due to human activities.

As a responsible group of volunteers who dedicate their precious time towards the betterment of the society, the Leos and prospects of Leo club of University of Moratuwa has kept a giant pace, a beach cleaning program known as Green Waves with the aim of protecting coastal region, on 31 st March 2019. The target area was the coastal area from Rathmalana to Angulana. Green Waves was not only a program to clean the coastal area, it also enhanced the commitment and the unity among the Leos and prospects of the Club.

As many members of the club participated in the Leap project at Anuradhapura, the rest shared the responsibility of achieving the purpose of Green Waves indicating the leadership qualities through example. All the plastic wastages, polyethene and garbage that were disposed to the coast were carefully collected and disposed properly. There, the members participated in the project worked with the utmost ambition of enhancing the quality of our coasts. Finally, the project concluded with a great success, inheriting a clean and tidy coast to the nature again.

Leap 4

Running in a straight line is easier. But, it is difficult to run, if there are hurdles along the road. So, if we want to run, we’ll need to leap above them. It is the same when it comes to our lives. It is easier to
survive if there are no any challenges. But, we have to be ready to face challenges with our best effort, since our life is not a straight line, rather a path with lot of hurdles. As UoM Leos, LEAP is the stage that we built to make our country’s school children ready to face those challenges.

LEAP phase 4 was held at President’s College, Anuradhapura on 30 th and 31 st of March with a great success. Many leadership activities were done throughout the first day to improve leadership, quick thinking, creativity, time management skills and many other qualities among them. All of the students participated in those events with great energy and enthusiasm. At the end of the first day, there was a camp fire event that everyone was exited to enjoy. During the camp fire, dramatic skills of the students were shown and they were absolutely brilliant.

In the 2 nd day morning, a PT session was held and many PT activities were done in order to make them ready to face their next challenge. There, for the first time in a LEAP, a treasure hunt was done. It was done mainly to improve the students’ group working skills and quick decision making skills.
During these two days, a lot of memories were added to UoM Leo’s diary and the project marked its
completion as another successful milestone.

HEAL ALL


First Aid knowledge is invaluable for all of us, as individuals and as well as a community. It enables us to assist people in place of an accident or an emergency, until help arrives. First Aid skills may needed be applied at home, at the workplace or in public locations in a time we are totally not expecting.

Therefore, the more First Aid certified people there are in a community, the safer that community
becomes. As we are gathered through Leo Club of University of Moratuwa, to serve the community, we all have a responsibility to keep people aware of various such situations and how to react on them. That’s why, UoM Leos organized Heal All, emergency first aid workshop, to give practical knowledge and experience in first aid and about how to response in emergency situations.

The project was held on 20 th March 2019 at University of Moratuwa Old Gym premises. It was scheduled to begin at 8.30 a.m. in the morning and it was held throughout the day. This program was conducted by three brothers from Richmond College Past First Aid Association. Nearly 70 students from University of Moratuwa and Sri Lanka Technical College participated in this project and made the day a success.

Alone Paw Prints

There are around 3 million street animals in Sri Lanka, and many are suffering immensely from malnutrition, various diseases and horrific injuries. Around University of Moratuwa, there are nearly 50 hungry stray animals, while there is a huge food wastage in canteens. So we thought that we would be able to use that wastage, for the purpose of mere humanity. The project idea of Alone Paw Prints raised as a twinning project with Leo Club of University of Delhi.

On the 19 th March, we arranged special boxes with the name of the project and kept them in canteens to collect leftover food from students. Within few hours, we were able to collect the expected amount of food in our food boxes. Large green leaves found at university premises were used as plates. After mixing the collected food with cooked fish and pumpkin, we packed them to food boxes and 3 teams walked far away on the streets searching for dogs. There, in some streets from the begin till the end there were no animals to feed. Because of that, sometimes we were hopeless in streets since it was a very sunny time. However, when it came to the end, after few hours we were able to feed more than 50 stray animals.

Almost all the activities of this project were conducted by the members of Leo Club of University of Moratuwa. At the end of the project, all of us were very happy since we did a great deed by taking care of some lonely animals whom seem to be noticed by no one. The project was done successfully as we planned and right after this project, a lot of animal lovers were interested in joining with us. At the same time, the feedback was amazing. As a witness, we were able to give at least a little relief for a day to those poor and miserable lives in street and also show people how to use wasted food for a better purpose. Finally, the project ended as another social service which was conducted by the Leo Club of University of Moratuwa.

Tribute of Nature


Environment is our breath, nature is our heart and trees are our viability. If we kill the nature, we kill ourselves. Therefore, we must protect it while possessing it. As a team of working on our social responsibilities, we UoM Leos kept a step to protect our breath and make the globe feel cool. Though, this is not a responsibility of a specified organization but the responsibility of all human beings.

We organized a tree plantation project namely “Tribute of Nature” with the aim of a green future involving some school children. The program was held on 15 March at President’s College Anuradhapura. According to the plan of this program, each student was assigned to a plant and he or she has the responsibility of the plant, to maintain it properly over a year, in order to obtain the reward.

Reward was a bus season for an entire year. The objective of the program is not only protecting the nature, but also giving hand to the students with economic hardships and motivating them for planting trees and being closer with the nature. The event was successful and we hope that the objectives will also be successfully completed in a year.

අපි අකුරට මැලි නොවෙමු


අප ලත් දැනුමින් තවත් අයෙකුගේ දෑස් පෑදීම ඉමහත් පුණ්‍යකර්මයක් වන නිසාවෙන්ම, මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයීය ලියෝ සමාජය විසින් සිදු කරනු ලබන "අපි අකුරට මැලි නොවෙමු" ව්‍යාපෘති මාලාවේ දෙවන සහ තෙවන අදියර, පසුගිය මාර්තු මස ඉතා සාර්ථක අන්දමින් පැවැත්විණි. ඒ අනුව එහි දෙවන අදියර, මාර්තු මස 9 සහ 10 දෙදින පුරා පුත්තලම වනාතවිල්ලුව බණ්ඩාරනායකපුර මහා විද්‍යාලයේ දී සාර්ථකව සිදු කල අතර, එහිදී මුල් දින ගණිතය විෂයය සඳහාද දෙවන දින විද්‍යාව විෂයය සඳහාද වන අයුරින් සම්මන්ත්‍රණ මාලාව සැලසුම් කර තිබිණි.

එමෙන්ම එහි තෙවන අදියර පුත්තලම බණ්ඩාරනායකපුර ජාතික පාසලේදී, මාර්තු මස 23 සහ 24 දෙදින සාර්ථකව පැවැත්විණි. එහිදී, පුරා දින දෙකෙහිම ගණිතය විෂය සඳහා සම්මන්ත්‍රණය සිදු කරන ලදී. වැඩසටහන් අවසානයේ දී සිසුන්ගෙන් ලැබුණු ප්‍රතිචාර ඉතා ඉහළ විය. තවත් එවැනි සම්මන්ත්‍රණ පවත්වන මෙන් ඉල්ලීම් ද ඒ අතර දක්නට ලැබුණි.

මෙම අදියර දෙක පුරාවටම සිසුන්ගේ සහභාගිත්වය ඉහල මට්ටමක පැවැතිය අතර, එය අපව තව තවත් උනන්දු කරවූ සාධකයක්ද විය. විෂයය දැනුම දුර්වල සිසුන්ගේ ප්‍රථිපල ඉහල නැංවීමේ අරමුණින් සිදු කරන මෙම සම්මන්ත්‍රණ මාලාව, අඩු පහසුකම් සහිත දරුවන් ඇති පාසල් ඉලක්ක කර ගනිමින් මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයීය ලියෝ වරුන් සංවිධානය කල තවත් එක් ප්‍රජා සත්කාරයක් ලෙස ලියෝ මතක පොතට එක් විය.

S.H.E.Women being harassed in public has become a very frequent incident. Every day on social media it seems, we are hearing about women being victimized up many extents. Protecting the woman from these ha­rassments should be a major concern of the nowadays society.

In that case, how about letting the woman to de­fend her-self at to some extent? We, UOM Leos thought of giving some basic knowledge and ex­perience to the university students on self-de­fending joining hands with Mora Karate; the karate team of University of Moratuwa. 
The Self Defense Workshop was held on Febru­ary 25th, 2019 from 5 p.m. onwards at the Old Gymnasium on University premises with the participation of many girls who are interested in self-defense. The guidance was given by Mr. Pradeep Satharasinghe, the Representative of ISKF Sri Lanka branch and IKMA Sri Lanka branch, and the help of our own brothers and sisters of Mora karate. The event was highly appreci­ated by the participants that it was a novel experience for them and that it has devel­oped self-confidence and discipline in them.

අපි අකුරට මැළි නොවෙමු

“A teacher who is attempting to teach without inspiring the pupils with a desire to learn, he is
hammering on cold iron” – Horace Mann
Inspiring innocent souls with affection and kindness leads their minds to achieve the greatest
success that they admire. Though it seems easy to inspire children, their society, family
background and infrastructure facilities lay down a barrier to prevent those little buds from
blooming with courage and enthusiasm.As an effort to uplift the skills and abilities of Grade 11 students of Bandaranayake Maha
Vidyalaya, Wanathawilluwa, the Leo club of university of Moratuwa has initiated a remarkable project as “අපි අකුරට මැළි නොවෙමු “with the utmost hope of guiding the children in rural
schools towards accomplishing their ambitions and goals.
The project was conducted annually as a single project until this year, but from 2019 onwards
the UoM Leos accepted the challenge of conducting the project as a seminar series. The initial seminar of the series was conducted on 23 rd February 2019 with the kind participation of Leos and prospects.

Mathematics has become the key element in the education system that opens the gates of
higher education. Although it is not acceptable, it is essential to have a sound knowledge on
Mathematics. With the immense dedication and effort of UoM Leos, they witnessed the
victorious completion of the first session of the seminar series covering the missed lessons and
lessons identified as difficult to understand for the children with fantastic and memorable
methodologies of teaching and learning.
The smiles and words of the children had the greatest magic of disappearing all the hardships
and their words of appreciation were a spell that gave the most solace to tiresome minds.

නැණදියවර

බොහෝදුරට නිර්මාණශීලිත්වය උපදින්නේත් මියෙන්නේත් අකුරු හෝ රූප අතරය.මිනිස්
හැකියාවන් විවිධ ය.මිනිස් චින්තනය රාමු නොවෙන තාක් මිනිසාට කල හැකි දේ
අසීමාන්තිකය.කෙසේ වුවත් බහුතරයට අනුව අසීරුම යැයි විශ්වාසය ගණිතය ය.ඒ
උපන්දා සිට ඇසුනු දැනුනු දේ මත විය හැකිය.කාලීනව අවශ්‍යය වන්නේ ගැටලුව ඇත්තේ
විෂය තුළ නොව තේරුම් ගැනීම මත බව ඒත්තු ගැන්වීමය.සංකල්ප මත පමණක් යා
හැකි දුර සීමිතය.අවශ්‍යය තේරුම් ගැන්වීමය.ඒ තුලින් යායුතු මඟ එලිපෙහෙලි කිරීමය.
මෙකී කර්තව්‍යය උදෙසා මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයීය ලියෝවරුන් පෙබරවාරි 09 වනදා
කෑ/වහකුල කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයට නැණදියවර හය වන අදියර ගෙන ගියහ.

සිසු සිසුවියන් රැසක් උදෙසා ගණිත සම්මන්ත්‍රණ පවත්වා අසීරු යැයි මෙතෙක් අතහැර
තිබූ ඇතැම් විෂය කොටස් ඉතා සරලව,සිත්ගන්නාසුලු අන්දමින් ඔවුන්ගේ සිත් තුළට
කාවද්දවන්නට ලියෝවරුන් ගත් උත්සහය සුලුපටු නොවේ.
විවිධ විෂය සමගාමී ක්‍රියාකාරකම් හා ලියෝවරුන්ගේ රසකතා අතර ඔවුන්ගේ හීන
තුළට එබෙන්නට තරම් සමීප බවක් ළගාකර ගැනීම සැබවින්ම සතුටකි.සංකීර්ණ සූත්‍ර
සමීකරණ විසඳීම් අතර අප ඔවුන්ව වෙහෙසද්දී ඔවුනගේ තේරවිලි හා නොයෙකුත් සරල
ක්‍රීඩා අතර ඇතැම් අවස්ථාවලදී සැබවින්ම අතරමං වූයේ අප ය.
කෙසේ හෝ අවසානයක්ම නොවූවත් දවස අවසානයේ නීරස කරගත් විෂයකට යළි
පණපොවන්නට හැකි වූ බවක් දිටීමු.සතුට නම් එකී උත්සහයේ සාර්ථකත්වය ඒ ළපටි
දෑස් තුළ මෙන්ම අහිංසක දෙමාපියන්ගේ හා ගුරුවරුන්ගේ වචන තුළ ද තැවරී තිබෙනු
අසන්නට මෙන්ම දකින්නට ද ලැබීමය.
ඒ අනුව ලියෝවරුන් රැසකගේ කැපවීම හා උත්සහය මත නැණදියවර හයවන අදියර
මෙසේ සාර්ථකව නිම කරන ලදී.

Coloring Hopes

ජීවිතයේ පුංචි වයසකදීම ගිලන් බවට පත් වුවත් ඔවුන්ද මල් කැකුළු වන් දරුවෝ වෙති. ගතින් දුබලව සිටින ඔවුන්ගේ පුංචි සිත්වලට සතුටක් ගෙන දීම මහඟු සත්කාරයක් වේ. මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ ළමා ප්‍රතිකාර අංශයේ සිටින අපේම පුංචි සහෝදර සහෝදරියන් වෙනුවෙන් දිගහැරුණු තවත් එක් ලියෝ සත්කාරයකි "Coloring Hopes"

මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ පළමු අදියර වශයෙන් මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ ළමා ප්‍රතිකාර අංශයේ දරුවන් වෙනුවෙන් ඇති සෙල්ලම් ගෙදර තීන්ත ආලේප කර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමත් දෙවන අදියර වශයෙන් ළමා ප්‍රතිකාර අංශයේ උද්‍යානය සකස් කිරීමත්, ජනවාරි මස 9 වන දින රෝහල් පරිශ්‍රයේදී සිදු කෙරිණි. මේ සඳහා
විශ්වවිද්‍යාලයීය ලියෝ සමාජයේ සාමජික සාමාජිකාවන්ගේ නොමඳ සහයෝගය ලැබුණි. ව්‍යාපෘතියේ තුන්වන අදියර වශයෙන් සෙල්ලම් ගෙදර ශ්‍රවණාගාරය සඳහා වායුසමීකරණ යන්ත්‍රයක් සවි කිරීම මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයීය ආදි විද්‍යාර්ථීන්ගේ දායකත්වයෙන් ජනවාරි මස 19 වන දින සිදු කෙරිණ.

තවද, මෙහි සිව්වන හෙවත් අවසන් අදියර ලෙසින්, එම මසම 26 වන දින එම ගිලන් වූ පුංචි හදවත් වලට විශ්වීය භාෂාව වූ  සංගීතයෙන් අමතා සනසාලන්නට අපි නැවත වතාවක් රෝහල් පරිශ්‍රයට ගොඩවුනෙමු. මල් කැකුළුවන් දරුවන් සමගින් ගෙවුණු ඒ සොඳුරු නිමේෂය ඔවුන්ගේ හදවත් සතුටින් පුරවාලන්නටත්, අපගේ හදවත් සොවින් බරකරන්නටත් තුඩු දුන්නේ ඔවුන් වෙනුවෙන් අප සතු වූ වගකීම් සමුදාය අපහට නැවතත් සිහි කැඳවමිනි.

වර්ණ phase 1

“උගතමනා ශිල්පයමයි මතු රැකෙනා” as this olden Sinhala phrase depicts whatever we got through education will last forever. As university students, we know the importance of free education and the effect of a better education environment in one’s life. So we all have the responsibility to give today’s students something better than what we received. Bearing this motivation in our mind, and with the aim of adding colours to the world of those little children, “වර්ණ phase 1” came to the stage, as a collective effort of many.


“වර්ණ phase 1” was conducted at Katupuliyankulama Vidyalaya, which is located in a rural area near the border of Wilpaththu forest. The project continued for two days on 22nd and 23rd of December with the collaboration of UoM Leos with many social activists. During this first phase of the project, classrooms and all the furniture within them were repaired and painted to bring a fresh look to the learning environment in the coming new year.
At the end of two days, the project concluded with a success hoping that the little students will love the change they’ll see when the school starts in a few days.

Leo Pedura

“Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination and life to everything.”

Listening to music would always give us the freedom of mind that we are seeking. UoM Leos held this Leo Pedura, which is one of our annual events, once again to bring out the talents hidden among ourselves and to bring an entertaining holiday for the busy life of all of us. Leo Pedura was held on 20 th of January not only with the participation of the UoM Leos, but also with participation of many Leos from the Multiple District 306. As always, participation of the visiting Leos from our other fellow Leo Clubs added an extra elegance into Leo Pedura.

Singing talents of UoM Leos and also of some visiting Leos were on display in that colorful night. Almost all of the songs were very much appreciated by the crowd just because of their singing abilities. But the color of the night was magnified with the dancing acts done during the show both by our club members and other members from the district as well. Not only with dancing acts, but the crowd was also entertained by the drama done by the UoM Leos.

But the most notable in the Leo Pedura was the appreciations done by the UoM Leos to some of the artists who have contributed to the music field through the past years. An appreciation award was given as a tribute to their great work. Mr. Jayathissa Alahakoon, Mr. Karunarathna Amarasinghe, Mr. Athula Ransirilal were some among them. Leo Pedura once again gave an excellent platform for many Leos to show their aesthetic talents and a wonderful evening to the rest of others at the beginning of another new year.

Merge'19

The heart of a volunteer is not measured in size, but by the depth of the commitment to make a difference in the lives of others. We, UoM Leos are a one big family with such hearted volunteers that love to help the needed, bear the responsibility for the countries future and seek for opportunities to experience the leadership.

Introducing that platform, Leo Club of University of Moratuwa, to the newest batch of the university and inviting them to join with the Club, was done through Merge'19. It was organized on 16th of January, 2019 at Civil Auditorium of the University from 6.30 onwards. It was very successfully held throughout the evening with a big gathering full of new brothers and sisters from the most junior batch. The program was started with a brief introduction about Club and Leoism by the current president of Leo Club of University of Moratuwa, Leo Kasun Ramanayake.


Then there was a little activity session and new comers were very eager to actively participate in it. During that session, it could be seen that the undergraduates from the newest batch in the university took opportunities with a good confidence and they had wonderful ideas about community projects that can be done for the sake of well-being of the society. There, it was a great pleasure to see such an enthusiasm and an understanding among them about their responsibilities.


At the end of the program, everyone had a clear image about volunteering and the UoM Leo Club. Merge’19 gave us the hope that sooner there would be a set of energetic youngsters to take over this legacy and continue the imperial legend of eminence.