බෝධි පූජා පිංකම

හද එළිය නැහැවීයන සන්ධයා භාගයේ, බොල්ගොඩ නදියේ දිය හැපී බිදෙන නාදයෙන්ම පමණක් නිහැඩියාව බිදීමට සමත් වූ, මනුසත් සිතක හුදු පහන් හැගීම් ඇතිකිරීමට සමත් ගග අසබඩ පන්සල වූ කලී නිතැතින්ම සැමගේම සිත් නිවන අපූරැ තෝතැන්නකි.එමෙන්ම ඉපදී මියෙනා භව කතරින් අප එතෙර කිරීමට සදහම් පැන් ඉසිනා අපූර්ව වූ සොදුරැ නවාතැන්පලක්ම වන්නේය. එදා ඡුලි මස 30 වනදා සවස 6ට පමණ වී තිබුණි.
මොරටුව විශ්ව විදයාලයීය ලියෝ සමාඡයට හා නව නිලධාරී මණ්ඩලයට, නව ලියෝ වර්ෂයේ වැඩකටයුතු සාර්ථකව කරගැනීමට සෙත් පැතීමත්, අනපේක්ෂිත ලෙස ඡීවිතයට සමුදුන් ලියෝ මහේෂ් අබේවික්‍රම සොහොයුරා සිහිපත් කර පින් පැමිණවීමත් මෙම බෝධි පූඡාවේ මූලික අරමුණ වුයේය.
බෝ පත් සිසිලේ, ඝණ්ඨා හඩට කන් දෙමින්, නේක වර්ණ මලින් පූඡාසන සැකසීමද පහන් සිළු දැල්වීමද අපට මහත් ආශ්වාදයක් එක් කලේය. මනුදම් සිහි කරවන බණපද දැවුණු, තැවුණු සිත් නිවාලූවා පමණක් නොව අධයාත්මික සැනසීම හා නිරාමිස ප්‍රීතිය ද එක් කල බැව් සියල්ලන්ටම මොනවට පසක් වුණි.
No comments: