නිදහස් සිතිවිලි

අද ලංකාව ස්වාධීන රටක්.   ස්වාධීන බව රැකගන්න උරදුන් පිරිස ගෙනගිය සටන් බොහොමයක්....දේශය වෙනුන්වෙන් දිවි පරදුවට තැබූවන් දහස් ගණනක් .... වීරයන් ඒ සටන් ස්මරණය කෙරෙන ඔවුනට  ආචාර   උපහාර  පිදෙන 68වන නිදහස් දින සැමරුම පසුගිය පෙබරවාරි සිව්වැනි දාට යෙදී තිබුණා.
කටුබැද්ද බෝධිරාජ විද්‍යාලයේ ඒ වෙනුවන් ධර්මදේශනාවක් පෙබරවාරි 9 වෙනිදා මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය ලියෝ සමාජය සූදානම් කළා. පුංචි නංගිලා මල්ලිලා ධර්මදේශනයට වෙනදාට වඩා ඇල්මෙන් සවන් දුන්නේ එදා ධර්මදේශනාව ජාතික වීරයන්,ජාතියේ අයිතිය දිනා ගන්න කල අරගල ගැන සඳහන් වුණු නිසයි. ඒ පුංචි සිත්වල දේශාභිමානය ගොඩනගන්න අපිටත් සහය වෙන්න ලබුණු නිසා එය අපටත් සතුටක් වුනා. දේශය වෙනුවෙන් දිවි පිදූ ඔව්නට පිං අනුමෝදනාවෙන් ධර්මදේශනයේ වැඩ කටයුතු අවසාන වුනා.

 ඉතිහාසය අනාගතය තීරණය කරන බවඅසා තිබුනත් එහි සැබෑ අරුත වැටහුණේ මේ සත්කාරයෙන්...ලංකාවේ අභීත ඉතිහාසය පුංචි සිත් වල දේශමාමක අදහස් ඇති කරන්නටත් අනගතයේ රටට ලැදි පිරිසක් බිහිකරන්නටත් මූලික වේවි. වර්තමානයේ යොවුන් පිරිස ලෙස ඒ යුතුකම ඉටුකල අපි සතුටින් නික්ම ගියෙමු ....


 

Orientation Program 2016

UOM Leos … two inseparable words….
Yes indeed....’UOM Leos’ are two inseparable words…they are simply strong. In order to tight up the bond, every year hidden members are searched. The orientation is the program which the different generations of UOM Leos meet the newest blood.
The Orientation Program 2016 was happened on 23rd of February with the presence of honorable guests and many future leaders. There were fun moments as well as heart touching speeches.
Lion Vidula Hasaranga, Vice President of Dehiwala North Lions described what he got from the Leoism while Leo Chathuranga Gunasekara - Past President of UoM Leos explained how the LEO movement was an added advantage to his career. Also the fun at Leoism was expressed Leo Dinusha Amarasekara -Regional Director, in a very interesting way.

IT’S US who never stop...we find what we seek..What we find will always be the best...WELCOME little brothers and sisters...


Beyond The Reach

Leaders aren’t born, they are made. And they are made just like anything else, through hard work. That’s the price we have to pay to achieve that goal. Great leaders don’t tell you what to do. They show you how it’s done.
 


A manager says “Go”
A Leader says “Let’s Go”
                                    -John Maxwell


"Beyond the Reach", the leadership development program organized by Leo club of University of Moratuwa, Leo Club of Mattegoda, Leo club of Bulathsinghala, Leo club of Raigampurawaraya was conducted on 7th of February  at the Lagaan area in University of Moratuwa.
Lion Roshan Latheef conducted the first session, which was an interactive lecture. Then Leo Yasendra did some activities to build team spirit and fellowship of Leos. It developed the confidence, courage, time management of the participants. Also Team work, communication skills and inter-relationships were improved among the participants. The day was full of fun with excitement, leadership and new experiences. Leos wiped out the dust and took up the challenge. They touched "Beyond the Reach".

If your actions inspire others to dream more,
Learn more,
Do more
And become more

You are a leader… 

Get To Know & Put a Full Stop - World Breast Feeding Week

ලෝක මව්කිරිදීමේ සතිය (WBW) 1 සිට අගෝස්තු 7 දක්වා සෑම වසරකම පවත්වනු ලබන වාර්ෂික උත්සවයයි. 
පසු ගිය අගෝස්තු මස ඊමේල් හරහා මේ ගැන දැනුවත් කිරීමක් අප සිදු කලා. එහි අන්තර්ගතය වුනේ මේ ආකාරයටයි.

Feeding your infant provides more than just good nutrition. It also gives you a chance to hold your newborn close, cuddle him, and make eye contact. These are relaxing and enjoyable moments for both mother and baby, and they bring mother and baby closer together emotionally.


Important facts:

Babies who are fed nothing, but breast milk from birth through their first 6 months of life get the best start.
Breast feeding provides babies the perfect nutrition & everything they need for healthy growth and brain development.
It provides protection from respiratory infections, diarrheal diseases, and other life threatening ailments.
Provides protection against obesity & non communicable diseases such as asthma and diabetes.